Header

"3С СОТ Сливен" ООД е дружество с близо 15 годишна история...

Създадено в края на 1999 година, днес дружеството охранява повече от 600 клиенти с над 800 обекта на територията на град Сливен и на Сливенска област. Дружеството има валидни разрешителни за осъществяване на охранителна и инкасова дейност по ЗЧОД (Закон за частната охранителна дейност). Притежава разрешително за извършване на поддръжка на пожароизвестителни, пожарогасителни и системи за отвеждане на дим и топлина. Фирмата е регистриран администратор на лични данни по ЗЗЛД (Закон за защита на личните данни).

"3С СОТ Сливен" ООД разполага със собствени радиочестоти, собствен диспечерски център за охрана и видеонаблюдение. Фирмата е обезпечена с всички технически средства, автомобили, оръжие, стационарни и мобилни радиостанции за комуникация.

Сред клиентите на дружеството са:

 • Банки и банкови офиси
 • Финансови и застрахователни институции
 • Tърговски обекти и представителства
 • Магазини
 • Аптеки
 • Църкви
 • Училища
 • Офиси
 • Складове
 • Частни фирми
 • Производствени помещения
 • Частни имоти (жилища, апартаменти, вили)
 • Обекти във вилна и крайградска зона